Maanantai 31.8.

Kuvataiteen tunneilla oppilaat suunnittelivat ja piirsivät oman reliefin. Ensi viikon kuvataiteen tunneilla teemme reliefit ja samalla harjoittelemme kuvanveistoa.

Historian tunnin alussa oli pistokokeet. Tutustuimme dokumenttien avulla keskiajan ritareiden ja sotavarusteisiin. Matematiikan tunnilla oppilaat laskivat sivut 24-25. Biologian ja maantiedon tunnilla tutustuimme kangasmetsään ja lehtometsään. Katsoimme lyhyitä luontodokumentteja, joissa esiteltiin eri metsätyyppien luontoa ja kasveja. Tunnin lopussa oppilaat tekivät kappaleen 6 tehtävät.

Kotitehtävät:

MA Johannan ryhmä: kotimökki 11 ja Markon ryhmä s. 25 t. 3-4 ja mökistä t. 1-2

HI monisteiden kummatkin puolet

Mainokset

Perjantai 29.8.

Fysiikan ja kemian tunnilla käsittelimme kappaleen 3, jossa kerrotaan ilman liikkumisesta, matalapaineessa ja korkeapaineesta. Oppilaat lukivat kappaleen ja kirjoittivat muistiinpanoja. Katsoimme säätiedotuksiksia, joista katsoimme ilmavirtojen liikkumista. Matematiikan jakotunneilla oppilaat laskivat s. 22-23 laskuja, jotka käsittelivät miljoonia ja miljardeja.

Biologian ja maantiedon tunnilla aiheena oli metsän ekosysteemi (kpl 5). Katsoimme lyhyen opetusvideon ekosysteemistä, tuottajista, kuluttajista ja hajottajista. Oppilaat lukivat kappaleen tekstit ja tekivät käsiteselitykset Google Classroomiin biologian ja maantiedon tehtäviin. Tänään kaikki pääsivät kirjautumaan sisään ja palauttivat tehtävät. Oppilaat olivat todella ahkeria ja taitavia tehtäviä tehdessä!

Kotitehtävät:

FYKE Tee tehtäväkirjasta s. 8-9.

MA kotimökki 10

BG Tee käsiteselitykset Google Classroomiin. Biologian ja maantiedon liittymiskoodi on nc6eiv. Ohjeet Google Classroomin käyttöön löytyvät blogin kohdasta tieto- ja viestintätekniikka.

Torstai 27.8.

Äidinkielen ensimmäisellä tunnilla erityisopettaja piti testin. Toisella tunnilla tarkistimme tehtävämonisteet,  joita oppilaat tekivät aiemmin tällä viikolla. Kertasimme lauseiden tunnistamista virkkeistä persoonamuotoisia verbejä etsimällä. Lisäksi kertasimme sivulausetyypit. Annoin oppilaille monistenipun, joka tulee perjantaina 3.9. pidettävän kokeen koealueeseen.

Liikunnan tunneilla yleisurheilumme viimeisen kerran tämän syksyn aikana. Alkuun juoksimme ja teimme pienen kuntopiiriä. Yleisurheilussa oppilaat saivat parantaa aiempia tuloksiaan 60 metrin juoksussa, 800 metrin juoksussa ja kuulantyönnössä. Kaikki oppilaat osallistuivat pallonheittoon.

Valinnaisaineiden tunneilla oppilaat piirsivät keskiaikaisen ritarin kypärän ja muita varusteita. Samalla katsoimme dokumenttia keskiajan sotilaiden aseista ja varusteista.

Kotitehtävä:

AI Lue monistenipun kaksi ensimmäistä sivua huolellisesti. Tee toisen sivun tehtävät vihkoosi tai Google  Classroomiin ja palauta opettajalle.

Tiistai 25.8.

Äidinkielen tunneilla kertasimme virkkeen ja lauseen. Opettelimme päälauseen ja sivulausetyypit. Oppilaat tekivät monisteita. Matematiikan tunnilla oppilaat laskivat aukeaman jakokulmalaskuja.

Kotitehtävät:

AI Tee monisteet loppuun.

MA kotimökki 8

RU Suomenna kappale 7. Tee s. 69 t. 2a ja 3a.

Maanantai 24.8.

Kuvataiteen tunneilla oppilaat tekivät mosaiikkipiirroksia. Lisäksi oppilaat saivat koulukuvauslomakkeet, jotka tulisi palauttaa tämän viikon aikana. Historian tunnilla käsittelimme kappaleet 3-4. Oppilaat lukivat kappaleet, kirjoittivat niistä muistiinpanot ja värittivät keskiaikaisen kaupungin, ritarin kypärän ja aatelisten vaatteita. Katsoimme dokumenttia keskiajan elämästä.

Matematiikan tunnilla kertasimme yhteen- ja vähennyslaskuja sekä kertolaskuja allekkain. Oppilaat laskivat sivun 16-17 tehtäviä. Biologian ja maantiedon tunnilla kertasimme jäkäliin ja sammaleisiin liittyvää tietoa. Katsoimme opetusvideot sienistä ja käävistä. Opettelimme sienen keskeiset osat. Oppilaat piirsivät sienen ja nimeämisivät sen osat. Tunnin lopussa oppilaat tekivät tehtäviä.

Kotitehtävät:

HI Selitä kappaleen 4 lihavoidut sanat vihkoosi. Lue kappale 5.

MA Tee s. 16-17 t. 1-2 loppuun.

BG Tee opetusdiasta tehtävät 5-8. Pääset tekemään tehtäviä, kun kirjaudut Google Classroomiin ja liityt kurssille koodilla nc6eiv. Ohjeistus tehtävien palautukseen Google Classroomilla löytyy tästä blogista kohdasta tieto- ja viestintätekniikka.

Tässä on vielä biologian kotitehtävät:

5. Selvitä, miten sammalet lisääntyvät. Piirrä kolme kuvan kuvasarja sammaleiden lisääntymisestä. Kirjoita lyhyesti jokaiseen kuvasarjaan, miten lisääntyminen tapahtuu.
6. Mitkä kasvit ovat varjokasveja?
7. Mitkä kasvit ovat valokasveja?
8. Mitä eroa on mustikan ja puolukan vuodella? Katso kirjan sivuja 8-9.

Perjantai 21.8.

Fysiikan ja kemian tunnilla käsittelimme ilmekehää ja sen eri kerroksia. Matematiikan tunnin aiheena oli laskujärjestys. Oppilaat laskivat kirjan sivuja 14-15. Biologian tunnilla kertasimme varpukasveja, valokasveja ja varjokasveja. Oppilaat lukivat sammalia ja jäkäliä käsittelevän kappaleen 3.

Kotitehtävät:

FYKE Tee tehtäväkirjasta s. 6-7.

MA kotimökki 6