Historian tiedonhankintatehtävä

Kopioi alla olevat kysymykset. Liitä ne Word-asiakirjaan. Etsi kysymyksiin vastaukset oppikirjasta ja internetistä. Kirjoita vastaus suoraan kunkin kysymyksen alle. Printtaa kysymykset ja vastaukset. Liimaa ne historian vihkoosi.

Etsi oppikirjasta ja internetistä vastaus seuraaviin kysymyksiin ja tehtäviin.

1. Milloin Suomen keskiaika alkoi?
2. Milloin Suomeen tehtiin ensimmäinen ristiretki?

3. Mikä oli ristiretkien tarkoitus?
4. Milloin Suomen keskiaika loppui?
5. Mistä piispa Henrik on tunnettu?
6.  Miksi keskiaikaisia linnoja kutsutaan puolustuslinnoiksi?
7. Miten talonpojat saivat elantonsa keskiajan Suomessa?
8. Kerro kaskeamisesta.

9. Mikä uskonto hallitsi Euroopassa keskiajalla?
10. Miten keskiaikana pääsi ritariksi?

11. Kerro kolme perustelua, miksi keskiajalla rakennettiin paljon linnoja?
12. Mitkä ovat neljä keskiaikaista säätyä?
13. Kuka omisti maat keskiajalla?
14. Mitä musta surma tarkoitti ja mitä se aiheutti Euroopassa?
15. Millainen on keskiaikeinen kaupunki? Katso seuraavan linkin kuvia Euroopan keskiaikaisista kaupungeista ja käytä vastauksessasi neljää eri perustelua. http://www.placestoseeinyourlifetime.com/top-10-medieval-towns-5536/
16. Miten keskiajan ihmiset elivät?
Tutustu seuraavan linkin pyramidiin ja kerro, millainen oli feodaaliyhteiskunnan vallanjako? Tee vihkoosi pyramidi ja täytä se kuhunkin kohtaan sopivalla säädyllä tai ammattiryhmällä. http://www.mrrowesclass.com/the-feudal-pyramid-memorize-this/
17. Miten katolinen kirkko ja luostarit vaikuttivat keskiajan ihmisten elämään?
18. Millaisia erityisoikeuksia aatelisilla oli keskiajalla?

Mainokset

Renessanssi – koe tai projekti

Voit valita, haluatko tehdä historian kappaleista 14-17 kokeen vai pienen projektin.
Mikäli teet kokeen, koe on maanantaina 7.12. Mikäli valitset projektin, sen viimeinen palautuspäivä on maanantaina 7.12.

Projektin ohjeet:
Kirjoita projekti joko tietokoneella tai vihkoosi. Muistathan, että projekti on korkeintaan 5 sivun mittainen. Projektin suosituspituus on 3-5 sivua tietokoneella 12 fontilla ja 1,5 rivivälillä kirjoittaessa. Voit kopioida kysymykset suoraan projektiin, jotta niitä ei tarvitse kirjoittaa uudestaan.

Kirjoita projektiin vastaukset ja selitykset seuraaviin kysymyksiin. Voit etsiä tietoa oppikirjan lisäksi esimerkiksi internetistä.
1. Mistä sana renessanssi on tullut?
2. Kirjoita n. 40-50 sanan mittainen henkilökuvaus Michelangelosta.
3. Mitkä ovat Michelangelon tunnetuimmat työt ja missä ne sijaitsevat?
4. Mitä uutta renessanssin taiteessa oli suhteessa keskiajan taiteeseen? Miten uudistukset näkyivät kuvataiteessa ja arkkitehtuurissa?
5. Valitse yksi Leonardo da Vincin keksintö ja esittele se omin sanoin. Voit halutessasi lisätä myös kuvan keksinnöstä.
6. Mikä on tyypillistä renessanssin ajan kirjallisuudelle?
7. Millainen pukumuoti vallitsi renessanssin aikana? Kerro muodin erityispiirteistä.
8. Valitse yksi renessanssiajan tieteellinen keksintö ja kerro siitä omin sanoin.
9. Millainen hallitsija kuningatar Elisabet I oli?
10. Selitä seuraavat käsitteet lyhyesti.
a) perspektiivi
b) filosofi
c) herttua
d) fresko
e) signeerata
f) majesteettinen¨
g) irtokirjasin
h) protestantti
i) anglikaaninen kirkko

Sisällön tuottaminen Wikipediaan Suomen keskiajasta

Teemme ennen syyslomaa ja syysloman jälkeisellä viikolla historian ja äidinkielen tunneilla tehtävän, jossa jokainen oppilas hankkii tietoa yhdestä Suomen historian aiheesta. Tietoa voi hankkia kirjoista tai luotettavilta nettisivuilta. Kun oppilas on lukenut aiheesta riittävästi, hän kirjoittaa tekstin, jonka haluaa lisätä Wikipediaan. Oppilaan tulee kirjata tarkasti lähde tai kopioida linkki, josta on tietoa hankkinut. Tekstin lisäämisessä Wikipediaan oppilaat tarvitsevat seuraavia ohjeita.

https://fi.m.wikibooks.org/wiki/Wikipedian_käyttäjän_käsikirja#Muokkaa_olemassaolevia_artikkeleita

Tehtävän tarkoituksena on osoittaa, että kuka tahansa voi kirjoittaa Wikipediaan, jolloin tiedon luotettavuutta kannattaa arvioida. Lisäksi jokainen esittelee luokalle tekstin, jonka on Wikipediaan lisännyt.

Historian projekti Suomen keskiajasta 26.10.-6.11.

Jokainen oppilas tekee historian projektin joko Google Classroomiin, Office 365:een tai historian vihkoon. Projektia tehdään koulussa ja kotona. Lähteenä voi käyttää oppikirjan lisäksi internetistä löytyvää tietoa tai kirjoja. Muistathan lisätä projektin loppuun lähdeluettelon. Projektin aikana oppilaat vastaavat seuraaviin kysymyksiin. Projektityöstä saa arvosanan. Projekti palautetaan opettajalle maanantaihin 9.11. mennessä.

 1. Milloin Suomen keskiaika alkoi?
 2. Milloin Suomeen tehtiin ensimmäinen ristiretki?
 3. Milloin Suomen keskiaika loppui?
 4. Kerro ensimmäisestä Suomeen suuntautuneesta ristiretkestä.
 5. Minne Suomen ensimmäinen piispankirkko rakennettiin?
 6. Mistä piispa Henrik on tunnettu?
 7. Mitä marttyyri tarkoittaa?
 8. Miksi Ruotsi ja Novgorod neuvottelivat keskiajalla?
 9. Mikä varten oli linnaleirejä?
 10. Miksi toista Suomeen tehtyä ristiretkeä pidetään menestyksekkäänä?
 11. Kerro Pähkinäsaaren rauhasta ja sen rajasta?
 12. Kerro, miten Ruotsin kuningas valittiin keskiajalla?
 13. Miksi Kalmarin unioni solmittiin?
 14. Miksi Ruotsin nykyisessä vaakunassa on kolme kruunua?
 15. Miten talonpojat saivat elantonsa keskiajan Suomessa?
 16. Kerro kaskeamisesta.
 17. Mitä akana tarkoittaa?
 18. Miten ansapolku toimii?
 19. Mitä kaikkea päreiden polttaminen tarkoittaa?
 20. Mitä varten oli käräjät, lautamiehet ja nimismiehet keskiajan Suomessa?

Historian koekertauskysymykset

Harjoittele 28.9. pidettävään kokeeseen näiden kysymysten avulla.

 1. Mikä uskonto hallitsi Euroopassa keskiajalla?
 2. Miten keskiaikana pääsi ritariksi?
 3. Minne keskiaikana tehtiin ristiretkiä?
 4. Mikä oli ristiretkien tarkoitus?
 5. Kerro kolme perustelua, miksi keskiajalla rakennettiin paljon linnoja?
 6. Mikä ero on porvarilla ja lääninherralla?
 7. Kuka omisti maat keskiajalla?
 8. Kuka tai mikä taho keräsi veroja keskiajalla?
 9. Mitä musta surma tarkoitti ja mitä se aiheutti Euroopassa?
 10. Millainen on keskiaikeinen kaupunki? Katso seuraavan linkin kuvia Euroopan keskiaikaisista kaupungeista ja käytä vastauksessasi neljää eri perustelua. http://www.placestoseeinyourlifetime.com/top-10-medieval-towns-5536/
 11. Miten keskiajan ihmiset elivät?
 12. Tutustu seuraavan linkin pyramidiin ja kerro, millainen oli feodaaliyhteiskunnan vallanjako? Tee vihkoosi pyramidi ja täytä se kuhunkin kohtaan sopivalla säädyllä tai ammattiryhmällä.  http://www.mrrowesclass.com/the-feudal-pyramid-memorize-this/
 13. Mitä turnajaisissa tehtiin ja kenellä oli oikeus osallistua turnajaisiin?
 14. Miten katolinen kirkko ja luostarit vaikuttivat keskiajan ihmisten elämään?
 15. Millaisia erityisoikeuksia aatelisilla oli keskiajalla?

Historian keskeiset käsitteet

Seuraava historian koe on maanantaina 28.9. Opettele seuraavat käsitteet kokeeseen. Voit harjoitella kokeeseen myös koekertaustehtävien avulla, jotka löytyvät alla olevasta linkistä. Lue kirjaa tai muistiinpanoja ennen vastaamista.

https://docs.google.com/a/hamarinkoulu.com/forms/d/1l51oe-ZP5sWjCDtyn_X0mQn5TnNfLfzv0sS6EKQ63kU/viewform?usp=send_form

JAKSO I Keskeiset käsitteet

kpl 1

 • paavi
 • frankit
 • ratsumies
 • lääni
 • lääninherra
 • vero
 • keisari
 • saksit
 • kapina

kpl 2

 • pyhimys
 • pyhäinjäännös
 • kirkonkirous
 • munkki
 • nunna
 • kirjapainotaito
 • aatelisto
 • papisto
 • etuoikeus

kpl 3

 • talonpoika
 • omavarainen
 • maaorja
 • paasto
 • karnevaali

kpl 4

 • marsipaani
 • trubaduuri
 • ritari
 • aseenkantaja
 • turnajaiset

kpl 5

 • rautapukuinen
 • rengaspaita
 • jalkaväki
 • läänitys
 • piiritys
 • katapultti
 • vankityrmä
 • vallihauta
 • laskusilta
 • piki

kpl 6

 • pyhiinvaellus
 • pyhiinvaeltaja
 • Bysantti
 • ristiretket
 • ristiritarit
 • pyhä sota
 • ritarikunta

kpl 7

 • porvaristo
 • kaupunkivaltio
 • hansaliitto
 • tullimaksu
 • raatihuone
 • raati
 • häpeäpaalu

kpl 8

 • väestö
 • rautainen aura
 • kulkutauti
 • rutto
 • mikrobi
 • novellli
 • musta surma
 • viimeinen voitelu
 • karanteeni

Historian projekti kappaleista 26-28

HISTORIAN PROJEKTI 5. jakso

Lue 11.3.-18.3. olevien historian tuntien aikana kirjan kappaleet 26-28 ja vastaa mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti alla oleviin kysymyksiin. Hanki lisäksi tietoa internetistä. Muista merkitä käyttämäsi lähteet. Voit kirjoittaa vastaukset vihkoosi tai Office 365:n wordilla ja jakaa ne opettajalle. Historian projektityö palautetaan opettajalle viimeistään perjantaina 20.3.

 1. Mitä kansainvaellus tarkoittaa?
 2. Miksi kansat lähtivät vaeltamaan Euroopan alueella?
 3. Kerro vähintään 40 sanalla kustakin seuraavasta kansasta: a) gootit, b) frankit, c) hunnit, d) anglit ja e) saksit
 4. Mistä Eurooppa sai nimensä?
 5. Miksi ja milloin katolinen kirkko jakautui kahtia?
 6. Mitä bysantti tarkoittaa?
 7. Kerro Konstantinopolin kaupankäynnistä.
 8. Miten uskonto vaikutti Konstantinopoliin?
 9. Mikä on basaari ja mitä siellä tehdään?
 10. Miten laajalle Bysantti oli levittäytynyt?
 11. Missä Silkkitie sijaitsee? Miksi Silkkitie on tärkeä?
 12. Mitä karavaani tarkoittaa?
 13. Mitä fiasko tarkoittaa?
 14. Milloin islamilainen maailma sai alkunsa?
 15. Mitä islam tarkoittaa?
 16. Mitä moskeija ja minareetti tarkoittavat?
 17. Piirrä kuva moskeijasta, jossa on minareetti.
 18. Milloin ramadania vietetään?
 19. Valitse kaksi arabialaista tiedemiestä. Kirjoita kummastakin tiedemiehestä ja hänen keksinnöstään vähintään 50 sanaa.
 20. Mikä on astrolabi?